STAREX CHỞ TIỀN

– Xe chở tiền được cải tạo bởi đối tác trực tiếp của Hyundai tại Hàn Quốc
– Áp dụng những công nghệ hàng đầu
– Trang bị an ninh hiện đại

 

Hotline: 0989.915.928